Debatt: Lärare och elever på Björkbacken förtjänar bättre

Stoppa försämringarna av skolverksamheten på SiS ungdomshem Björkbacken i Göteborg. Skolan är livsviktig för våra tjejer för att de ska lyckas i tillvaron. Det handlar även om vår arbetsmiljö, skriver lärarnas ombud Klas Rönnbäck, SAC.

Sedan några dagar pågår den första strejken inom skolan på många år. Samtliga SAC-anslutna lärare på Statens Institutionsstyrelse (SiS) ungdomshem Björkbacken i Göteborg går ut i strejk mot ökad arbetsbörda och försämrade anställningsvillkor.

Björkbacken är ett statligt behandlingshem som bedriver verksamhet med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Behandlingshemmet har plats för 20 skolpliktiga tjejer i högstadieåldern fördelade på tre avdelningar. Behandlingshemmet är för många av dem den sista chansen till ett fungerande liv med utbildning, arbete och god psykisk hälsa. Skolan är livsviktig för de här tjejerna! Det är genom att lyckas i skolan som de får möjlighet att lyckas i tillvaron. En skola av hög kvalitet med motiverade och kompetenta lärare är deras viktigaste livlina.