Kritik mot säkerheten kostade Ida jobbet

Hemskickad utan lön. När Ida reagerade på den dåliga säkerheten i Kolmårdens djurpark så fick hon inte fortsätta sitt sommarjobb.

Artikelserie: Jobbet och tystnaden Del 1

Hon skulle jobba sex veckor på ett jobb som verkade vara roligt, samtidigt som det skulle ge bra erfarenheter att guida i en buss genom Safariparken. Men ganska snabbt blev hon kritisk. Hon skulle ansvara för 50-talet personers säkerhet. Men hon fick ingen utbildning i säkerhet. Hur skulle evakuering ske om det blev något fel? Inga beredskapsplaner. Hon ifrågasatte det.

Ida heter egentligen något annat. Hon vill inte framträda med sitt namn eftersom hon är rädd för att det ska ge henne sämre möjligheter till jobb i framtiden. Att en annan arbetsgivare ska uppfatta henne som allt för rebellisk.

– Jag är ingen bråkmakare. Men jag är realistisk. Det fanns säkerhetsproblem, men vi fick aldrig någon utbildning i hur vi skulle hantera en krissituation. Jag tyckte inte att jag kunde sköta mitt jobb på ett professionellt sätt utan utbildning. Jag sa det och hoppades verkligen på att allt skulle bli bättre. Att vi skulle få relevant utbildning.