Kristianstad: Rädda jobben, inte finanshajarna

För tredje året i rad samlade sig Vänsterpartiet, Kommunistiska partiet och Kristianstads syndikalister till en gemensam förstamajdemonstration. Förra året deltog cirka 90 personer och de var ungefär lika många i år, enligt arrangörerna.