Korporativismens kålsupare

Ända sedan blockaden mot Berns i Stockholm inleddes har arbetsköparen fört ett smutsigt propagandakrig mot de sparkade städarna, deras valda ombud och mot SAC som organisation och syndikalister i allmänhet. Ibland på de stora högertidningarnas ledarsidor, ibland på annat håll. Ofta har det varit PR-byråer som stått för själva produktionen av propagandan, och nu har en av dem gett ut en bok.