Kontrollen på jobbet ökar

"Enligt TCO är trenden mot ökad övervakning på arbetsplatserna svår att bekämpa. Men SAC Syndikalisterna håller inte med och uppmanar i stället alla att göra som hemtjänstarbetarna i Jönköping" skriver Arbetaren.