Klimatet hårdnar för fackföreningar

"I början av juli överfölls en facklig företrädare för SAC-Syndikalisterna i sitt hem i Stockholm. Man låste in hans fru och barn i ett rum, medan man misshandlade mannen och tvingade honom, med kniven mot strupen att avsäga alla krav till ett av bemanningsföretaget SAC var i konflikt med. De som överföll honom hade koppling till det kriminella gänget Werewolf Legion, som i sin tur har kopplingar till ett flertal bemanningsföretag, restauranger och nöjesetablissemang i Stockholm.

Det här är tyvärr inte heller en isolerad händelse, från borgerligt håll går man till hårt angrepp mot fackföreningsrörelsen, och man gör SAC till sitt första mål. Borgerliga ungdomsförbund driver kampanjer som ”Fuck Facket 4-ever”, kräver sänkta ungdomslöner och uppluckring av arbetsrätten."