Karsten försvarade viktiga värderingar

Nekrolog över Karsten Trossholmen, Storvik, som avled 9 juli 96 år gammal.

"Han kom alltid att spela en betydande roll i lokalsamhället. Under en tid i Ockelbo, som fackligt aktiv i Syndikalisterna."