KOMMUNALS MEDLEMMAR FLYR TILL SYNDIKALISTERNA

Efter skandalerna inom fackförbundet Kommunal flyr medlemmarna. Samtidigt har andra fackförbund märkt ett ökat intresse.