Joe Hill lever än

Joe Hill avrättades 19 november 1915 i Utah och hans kropp skickades till Chicago där han kremerades. 30 000 människor rapporterades ha sjungit Joe Hills sånger på Chicagos gator i samband med begravningen. För att högtidlighetshålla hundraårsdagen av Joe Hills avrättning nästa år har nyligen en särskild förening bildats.

Joe Hill växte upp i Gamla Gefle, och i huset där han bodde finns nu Joe Hill-gården. Huset ägs av Syndikalisterna, som är närstående Joe Hills fackförening IWW, och museet drivs av Joe Hill-sällskapet.