Jämtlandspastorat stäms efter uppsagning av diakon

Brunflo, Lockne, Marieby och Näs Pastorat i Härnösands stift och Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har stämts inför Arbetsdomstolen av Sveriges Arbetares Centralorganisation, SAC, för uppsägning av en diakon.