Inskränkt strejkrätt förvärrar social dumpning

ETC:
"De traditionella fackliga verktygen rår inte på förslumningen av arbetsmarknaden. Kollektivavtalen nonchaleras och det blir tyst om avtalsbrotten på grund av migrantarbetarnas otrygga situation. Den som förlorar sitt jobb förlorar ofta rätten att vistas i landet. Den svenska modellen slås ut när varken kollektivavtal eller arbetsdomstolen längre kan freda arbetstagarna. Resultatet blir cynisk exploatering, lönedumpning och osund konkurrens."

Läs debattartikeln i ETC av Erik Bonk, vår generalsekreterare, Daria Bogdanska, Malmö LS och Emil Boss, Stockholms LS. De är aktiva i organiseringen av migrantarbetare och i artikeln pekar de på hur den inskränkta strejkrätten drabbar arbetsmarknadens mest utsatta.

Inskränkt strejkrätt förvärrar social dumpning