I september ställs hon inför rätta

Vad händer med den svenska fackföreningsrörelsens existens om den inte tar strid för de anställda som utsätts för förnedrande behandling på de svenska arbetsplatserna?