I Björn Söderbergs anda

Vi måste trotsa rädslan på arbetsplatserna, skriver syndikalisten Emil Boss tio år efter nazistmordet på fackföreningsmannen Björn Söderberg.