Högern vill kriminalisera arbetsrättsliga metoder

I medier framstår SAC Syndikalisternas fackliga kamp mot Berns salonger närmast som en kampanj iscensatt av banditer. I själva verket handlar det om att sätta gränser för en arbetsköpare som använder bemanningsföretag för att slippa följa LAS, skriver Mathilda Karlsson, själv fackligt aktiv.