Gå till aktion mot orättvisan

Den syndikalistiska feministen Elise Ottesen-Jensen skrev 1912 att det var en skam att kvinnor bara fick 86 procent av männens lön.