Fackligt aktivas protester kan leda till nytt avtal

Efter att ha uppmärksammat den låga lönen jämfört med kollegor i grannkommunen samt dåliga arbetsförhållanden blev lägerledarnas talespersoner inkallade till enskilda samlat. Men nu har kommunen gått med på att förhandla om nya avtal.