Facket ut ur AD

Kjell Eriksson från Sveriges Akademikers Centralorganisation blev vågmästaren som fällde Byggnads blockad mot Laval i arbetsdomstolen. Trots rätten att utse ledamöter – Arbetsdomstolen kommer alltid vara antifacklig.

Arbetsdomstolen är sista instans i arbetstvister. Det unika med domstolen i form av sista juridisk instans är att endast en minoritet av ledamöterna är jurister. Majoriteten av alla ledamöter är utsedda av regeringen efter förslag från arbetsköparnas organisationer och de tre stora fackliga centralorganisationerna. Ett upplägg som ibland kritiseras från höger som fackföreningsvänligt. Att en fackföreningsutsedd ledamot fäller facket är dock inget ovanligt, utan sker regelbundet.

Domstolen har en tydlig roll som repressiv myndighet mot fackföreningsrörelsen. Det är känt att syndikalister och hamnarbetarförbundare inte bör göra sig besvär i en domstol dominerad av motparter och konkurrerande fackliga organisationer. Men ofta dömer fackets ledamöter även mot sina egna centralorganisationer.