Facket står fast i tvist med Leva

Visby: Facket kräver Leva kungslador på hundratusentals kronor för de båda anställda som blev av med sina sommarjobb.- Kraven är helt orimliga, det skulle stjälpa hela verksamheten, säger Jacob Jormeus Leva kungslador.