Facket rycker ut när arbetsgivaren inte betalar lön

Papperslösa arbetare kan organisera sig fackligt. Det sker i LO-förbundet Fastighets, samt i SAC. Folk som inte har laglig rätt att arbeta har ändå rätt till bättre arbetsvillkor, tycker de.