Facken protesterar mot MTR

Artikel om en demonstration mot MTR:s personalpolitik som genomfördes av DSTS - Driftsektionen Stockholms Tunnelbana och Spårvägar (SAC) och SEKO klubb 111 (LO) tjugoförsta februari.