Få strejker under 2008

Syndikalisterna var under 2008, precis som året innan, den fackliga organisation som lade flest antal varsel om konfliktåtgärder. Det flesta varsel gällde dock blockader, medan antalet strejker var få.