Berns låtsas missförstå

I en artikel i Aftonbladet riktar poeten och syndikalisten Emil Boss kritik mot kulturtidskriften 10-tal. Boss kritiserar dubbelmoralen i att 10-tals uttalat antirasistiska poesifestival valt att anordna efterfest på Berns salonger. Berns är satt i facklig blockad av vår fackförening och Boss menar att denna blockad synliggör problematiken kring hur utomeuropisk arbetskraft, ofta asylsökande och papperslösa, exploateras mitt i kulturlivet.
 
 I sin replik i Aftonbladet 10/12 låtsas Berns missförstå begreppet social dumpning. Man försvarar sig med en undanmanöver. Berns bedyrar att man inte själva betalat ut svarta löner eller utnyttjat papperslösa arbetare. För att lyckas med misstolkningen av social dumpning som fenomen tvingas Berns förtränga Svenska Penklubbens uttalande 4/12 angående varför Bernspriset flyttas från Berns i år. Anledningen, skriver svenska Pen, är att bemanningsföretag, som Berns salonger har anlitat, kan ha utnyttjat papperslösa arbetare på ett icke acceptabelt sätt.
 
 Situationen på Berns är inte unik. Så ser det ut i stora delar av nöjesbranschen. Det som är exceptionellt med just Berns är att de flesta av underleverantörerna varit fullständigt integrerade i verksamheten. Företagen Ariel i Stockholm, Fastighetsvårdarna i Öst och Jennixa skapades speciellt för att administrera utomeuropeiskt arbetskraft åt Berns. De drevs av samma personer och hade samma kontor inne på Berns. När det ena bolaget gick i konkurs flyttades personalen över till nästa utan upphandlingar. Påfallande många av arbetarna i fråga har varit asylsökande och papperslösa från fattiga länder. De har arbetat på Berns under villkor och löner som få svenska medborgare skulle acceptera. Detta liknar ett bulvansystem, där Berns åtnjutit vinst av exploatering.
 
 Detta ovanliga förhållande är grunden till SAC:s krav: Berns skall ta ansvar för de människor som utfört arbete åt företaget, runtflyttade mellan flera integrerade bemanningsföretag där de blivit utnyttjade och lurade. Berns skall inte tillåtas, som nu, ta över en liten del av sin verksamhet direkt och gallra bort de som organiserat sig med motiveringen de här människorna har aldrig varit anställda av Berns. SAC har inte ställt några krav på Berns avseende de städare som kom in med det senaste bemanningsföretaget och som även utfört arbete åt detta företag på annat håll. SAC har endast ställt krav för de som flyttats mellan de oseriösa bulvanerna och endast arbetat på Berns.

Blockaden av Berns synliggör ett förhållande på arbetsmarknaden som få känner till: Tiotusentals människor arbetar i dag under oacceptabla förhållanden på grund av sin migrationsstatus. De utför ett oumbärligt arbete mitt i samhällslivet, men blir ofta utnyttjade och exploaterade i en rättslös situation långt från kollektivavtalsstandard.
 
 I sitt svar i Aftonbladet försöker Berns vända fokus från sin egen verksamhet genom att smutskasta en förtroendevald i vår fackförening. Som alla fackförbund har SAC revisorer. Vi kan konstatera att SAC:s interna och externa revisor har granskat syndikatets och Skärholmens LS bokföring och inte haft något att anmärka. I sin text hävdar Berns också att syndikalistiska fackföreningar är förbjudna i Tyskland. Detta är ännu en osanning. Tvärtom är det rättsligt prövat att det strider mot tysk grundlag att förbjuda fackföreningar. Vår tyska syskonorganisation FAU är inte förbjudna och den senaste gången fackföreningar förbjöds i Tyskland var 1933.
 
 Sist men inte minst har Berns hävdat att inga papperslösa arbetat inne på Berns och att inga oegentligheter skett. Det är mycket intressant. Vi kommer överlämna vår dokumentation av förhållandena för papperslösa och asylsökande på Berns till Svenska Pen denna månad.

Javier Plasciencia
 Ordförande Stockholms Restaurang och Hotellarbetarsyndikat

Sara Panozo
 Sekreterare Stockholms Restaurang och Hotellarbetarsyndikat

Ruben Tastas Duque 
 Förhandlare och presstalesperson, Stockholms Restaurang och Hotellarbetarsyndikat