Enad vänster samlade 600 i Umeå

I Umeå var det fler än vanligt som slöt upp bakom enad vänsters paroll ”Kamp mot massarbetslöshet och högerpolitik – för socialism”. Hittills i år har 1 827 västerbottningar varslats från sina jobb.