En svagare röst

LEDARE. 

När arbetsmarknaden förändras måste även facket göra det, annars tappar man de unga.

"Den som lämnar ludd i tvättmaskinen får en dags avdragen lön." Lappen sitter i tvättstugan på det hotell min vän jobbar på. Ingen anställd där är med i facket. Jag säger åt min vän att hon måste ju göra något.

Men hon vill inte bråka. Chefen ringer när det behövs någon som hoppar in, och min vän är rädd att telefonen kommer bli tyst om hon börjar ifrågasätta. Inom hotell- och restaurangbranschen är det bara en tredjedel som är med i facket, enligt Svenska Dagbladet. Unga har en svag röst på sin arbetsplats.