Direkt aktion på Arlanda

Storstockholms taxisektion fortsätter protestera mot det nya kösystemet vid Arlanda. Torsdagen den 25 mars blockerades samtliga in- och utfarter till flygplatsen under en hel dag, men Luftfartsverket har inga planer på att backa.