Dags för solidaritet med SAC

Den fackliga striden för sju sparkade städare på Berns hotas nu av en kampanj från media och politikeretablissemang som uppmanar polisen att kväsa SAC:s blockader. Detta är något som inte får stå obesvarat av övrig vänster och fackföreningsrörelse.