DET FINNS ANDRA ÄN KOMMUNAL

Vestmanlands Läns Tidning 10 feb 2016 

Vi har alla hört om hur fackförbundet Kommunal har använt medlemmarnas pengar till saker som verkligen inte brukar förknippas med facklig verksamhet, spritfester, porrshower och lyxiga semesterresor för anställda inom förbundets ledning. Det har rört sig om förmåner som förbundets anställda har tilldelat sig själva och som ligger långt utanför vad Kommunals vanliga medlemmar kan drömma om att unna sig.

Många medlemmar är med rätta förbannade och tycker att förbundet svikit dem och avlägsnat sig milsvitt från allt det en fackförening är till för, att tillvarata medlemmarnas intressen gentemot arbetsgivarna. Cirka 10 000 medlemmar ska ha lämnat Kommunal i protest.

Vi i SAC Syndikalisterna delar den här ilskan och besvikelsen. Vi tror att den senaste tidens avslöjanden är tecken på en kultur och en maktkorruption som säkert finns på många fler håll. Överallt där valda företrädare mer börjar se sig som en egen klass som inte behöver ta vanliga hänsyn till de företräddas åsikter eller ekonomi.

Där man är värd extra förmåner och där man kanske börjar tycka att man har mer gemensamt med parten på andra sidan förhandlingsbordet än med de egna medlemmarna.

Vi känner igen det här. Vi har sett det förr, i fackföreningsvärlden och i de politiska partierna. Det verkar ibland som om det nästan är en ofrånkomlig utveckling i stora organisationer, att det utvecklas ett toppskikt som alltmer distanserar sig från den breda basen.

Samtidigt vore det väldigt olyckligt om ilskan och besvikelsen över det som hänt leder till att många medlemmar väljer att gå ur facket och stå helt oorganiserade. Det skulle bara försvaga oss som arbetare.

Några, men långt ifrån alla, av de som lämnat Kommunal har valt att gå med i SAC Syndikalisterna. Vi organiserar alla yrken och branscher därför att vi anser att alla som arbetar har i grunden gemensamma intressen. Eftersom vi vet att makt alltid korrumperar och skapar avstånd till dem som står under, har vi så långt möjligt försökt skapa en organisation med inbyggd direktdemokrati, utan karriärvägar och möjligheter till personliga förmåner.

Det mesta arbetet inom organisationen sköts på ideell basis men vi har några få heltidsanställda för uppdrag som är svåra att klara av att sköta ideellt. Dessa tjänar motsvarande en genomsnittlig industriarbetarlön.

Anställda och ideellt förtroendevalda sitter på sina poster i maximalt sex år, sedan ska de bytas ut.

Vi är organiserade i lokala samorganisationer (LS) som är den minsta geografiska enheten. LS-n är till största delen självstyrande gentemot centralorganisationen, kan fatta egna självständiga beslut, har fri förhandlings- och strejkrätt för sina medlemmar. Vi tror att de mest lämpade att fatta besluten är de som närmast berörs av dem.

Som medlem i SAC har du rätt att begära facklig förhandling i alla frågor som rör dig på arbetsplatsen. Du omfattas till allra största delen av det kollektivavtal som din arbetsgivare har tecknat med andra fackförbund, men är inte bunden av fredsplikt under avtalsperioden.

Viktigast av allt, du har ett fackförbund som alltid står på din sida och där du har ett direkt, demokratiskt inflytande.

Kommunal har nu gått ut och sagt att man vill arbeta på att förändra kulturen och strukturerna inom förbundet. Vi i Västerås LS hoppas verkligen att de lyckas med det och ägnar sina krafter åt att kämpa för sina medlemmars rätt gentemot arbetsgivarna.

Om du som kommunalare trots allt som har hänt vill stanna kvar i förbundet och vara en del i den förändringsresan, ska du naturligtvis vara det och vi önskar dig lycka till i det viktiga arbetet. Men om du känner att du inte kan stå kvar och att förtroendet för ditt fackförbund är oåterkalleligt förbrukat, hoppas vi att du inte väljer att stå utan facklig anslutning.

De enda som tjänar på det är arbetsgivarna. Då är du välkommen som medlem i en liten, partipolitiskt obunden och stridbar organisation.

”Sörj inte – Organisera!”

(Joe Hill, svensk-amerikansk agitator och trubadur).

Anna Fröding, för Västerås LS av SAC Syndikalisterna 

Läs mer: http://vlt.se/asikt/debatt/1.3542609-det-finns-andra-an-kommunal