Dömda blockadvakter överklagar inte

Den 19 november dömdes 25 medlemmar från den syndikalistiska fackföreningen Malmö LS för egenmäktigt förfarande och ohörsamhet mot ordningsmakten i samband med en blockad mot en restaurang vintern 2006. Nu meddelar Malmö LS att den uppmärksammade domen inte kommer att överklagas.