Dödsfall: Einar Stråhle

Einar Stråhle, Stockholm, avled på lördagen, tre dagar efter sin 100-årsdag.