Bussförarnas tålamod tryter

”Vi är som mänskliga maskiner på Busslink”

Missnöje bland bussförare i Stockholm mot arbetsgivaren Busslink växer. Under de senaste veckorna har ett flertal bussar i Råstagaraget norr om Stockholm punkterats.

 

– Sabotaget ledde till att tjänster ställdes in, det vill säga att föraren inte kan köra bussen. Varje inställd tur har arbetsgivaren skyldighet att rapportera till huvudmannen Stockholms Lokaltrafik, SL. Men det fuskas med inrapporteringen och när man väl anmäler benämner man det bussbrist, vilket delvis stämmer men osynliggör samtidigt protesterna, säger en medlem i SAC:s avdelning av Bussektion i Råsta, som startades i juni.