Boken om SAC är ett beställningsverk

Petterssons och Silbersteins bok om SAC-Syndikalisterna är en partsinlaga. Det skriver Jan
Abrahamsson, SAC - Syndikalisterna i svar till NT:s ledarsida (110712).