Blockad motas bort från Berns

 Syndikalistiska Registret förbjuds i praktiken att anordna blockader utanför Berns. Det är konsekvensen av nya riktlinjer som antagits av Stockholmspolisens operativa avdelning med anledning av konflikten mellan fackföreningen och nöjesetablissemanget. Registret talar om en grov inskränkning av rätten till fackliga stridsåtgärder.