Bernsstriden visar behovet av lagändring

SLUTREPLIK. Lars- Olof Pettersson är en PR-konsult som hjälper företag att bekämpa facket. För att skydda Berns varumärke riktar han i LO-tidningen 8/9 ett nytt angrepp mot SAC. I stället för att hörsamma näringslivets kampanjer bör alla fack kämpa gemensamt mot företag som använder bemanningsföretag för att begränsa fackligt inflytande och urholka anställningsskyddet.