Berns pressar blockadvakter

Ungsyndikalisten Axel Ek kontaktade Berns för att uppmana dem att hålla stängt en helg i maj. Nöjesetablissemanget svarade med att kontakta hans skola för att informera om hans politiska aktiviteter.