Berns ber LO om hjälp mot syndikalistblockad

Berns i Stockholm ber LO och hotellfacket om hjälp i den långdragna striden med syndikalisterna (SAC) som under en längre tid satt restaurangen i blockad. – Vi skulle önska att Wanja Lundby-Wedin och Hotell- och restaurangs ordförande gick ut och tog avstånd från syndikalisternas aktion mot oss, säger Yvonne Sörensen Björud, vd för Berns salonger.