Bemanningsföretaget Lärarjouren i förlikning om diskriminering

Jobbupproret tar upp förlikningen mellan Storstockholms Utbildningssyndikat och Lärarjouren i Sverige AB.