Bemanningsföretag kan dömas för diskriminering

Efter Arbetarens granskningar av bemanningsföretag kan ännu ett exempel läggas till listan. Denna gång är det Lärarjouren i Stockholm. De har efter en tvivelaktig uppsägning även förhandlingsvägrat, och kan komma att fällas för diskriminering av person med könsöverskridande identitet