Avtalsrörelsen hettar till

Syndikalisterna meddelar att de lagt ett sympativarsel för de LO-förbund som går i strejk kring dessa.
Några talare kan inte undvika att häckla arbetsgivarnas paraplyorganisations ordförande Urban Bäckström, som samma dag på morgonen klampat in i avtalsrörelsen och hävdat att de fackliga organisationerna kan driva landet ut i strejk.