Arbetsgivarnas försvarare har bristande kunskaper i konflikter

Det är ovärdigt en förtroendevald, som skall representera arbetarrörelsens intressen, att visa en sådan grav bristande kunskap i arbetsmarknadskonflikter, skriver Kristoffer Ejnermark.