Arbetaren om branschkonferensen

Arbetaren besökte SAC:s branschkonferens som hölls i början av november, med fokus på de internationella gästerna.