Arbetade tolvtimmarspass sju dagar i veckan

Indian Garden är en restaurang som vunnit priser och blivit  positivt omtalad i media.  Nu har Arbetaren och ETC delat Maein Buyans berättelse om 12-timmars arbetspass som tog knäcken på honom. Han vill nu att andra ska få kännedom om de villkor som råder på flera indiska restauranger i Sverige. Tillsammans med sin fackförening Stockholms LS av SAC försöker nu Maein driva in den lön som Indian Garden är skyldig honom.

Arbetaren
ETC