Antiliberalt att vilja inskränka föreningsfriheten

Folkpartisten Ragnar Arvidsson för fram ett förslag om att inskränka rätten att gå med i en fackförening. Han vill att bara ett fack ska vara tillåtet och att en domstol ska bestämma vilket. Det är skrämmande att en medlem i ett påstått liberalt parti kan komma på en sådan tanke.