Alla uppsagda på svensk utlandsskola

Samtliga anställda på Svenska skolan i Berlin har sagts upp och uppmanats att söka sina jobb igen. Bakgrunden är sjunkande elevantal. De svenska syndikalisterna SAC ser FAU som systerorganisation och har hotat med sympatiåtgärder på arbetsplatser som tillhör Svenska kyrkan om inte förhandlingar inleds snarast.

Läs mer på:
Skånskan