”Systembolagets etiska arbete saknar trovärdighet”

Debattartikel i Arbetaren undertecknad av SAC:s Driftsektion för Systembolagsanställda och flera lantarbetarfack och frivilligorganisationer.

"Systembolaget har infört en ”upp­förandekod” som ska förhindra oetisk vinproduktion. Men arbetarnas organisationer har inget inflytande över hur koden utarbetas och följs upp. Systembolagets arbete med socialt ansvarstagande kommer därför att sakna trovärdighet, skriver företrädare för fackföreningar och frivilligorganisationer inom kampanjen Rättvis vinhandel."