Överenskommelse upplöser taxidemonstration

Under torsdagskvällen i förra veckan träffade LFV en överenskommelse med de demonstranter som under hela torsdagen blockerade flygplatsens taxisystem.