"Vi förstår att de strejkar"

– Vi förstår att de strejkar och har själva tagit upp problemen många gånger, säger Jannis Konstantis, ordförande för klubb 119.

Under den förmodade strejken på torsdag kommer Seko att förhålla sig neutralt och inte ersätta de turer som uteblir. Seko klubb 119, som i dagsläget organiserar 80 procent av tågförarna, är förhindrat att delta i strejken men ställer sig bakom Syndikalisternas beskrivning av personalens arbetsmiljö. Några stödaktioner är heller inte aktuella.

Läs mer: http://www.stockholmsfria.nu/artikel/86615#ixzz1BkstO6qF