"Taxibilar blockerade vägen till Arlanda"

Storstockholms Taxisektion bjöd in TV4s reporter att åka med i en av SSTS bilar under taxiaktionen 23/10. Amir Abbasi i SSTS förhandlingskommitté kommenterar i Stockholmsnyheterna 18.30 det diskriminerande kösystemet och mottar beskedet från dialogpolisen att aktionen lett till ett interimistiskt beslut från Konkurrensverket.