"Folk blir så glada att det är någon som pratar spanska"

Inom bygg, städ och restaurang jobbar de flesta som besöker Stockholms LS av SAC:s migrantorganisatör. Pamela Otarola innehar uppdraget som innebär att informera arbetare, främst på spanska, om deras rättigheter. Arbetaren har intervjuat henne om vad uppdraget innebär och om språkets betydelse i fackligt arbete.