"Flytta konferensen från Berns"

Arkivveckan, en stor konferens för landets arkivarier, är inbokad på Berns salonger – som är i konflikt med Syndikalisterna. Flytta konferensen, kräver arkivarierna vid Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, som inte vill bryta Syndikalisternas blockad.