"Det här är en desperat protesthandling"

Från TV4-nyheterna 07.30, 08.30 och 09.30 23/10. "Det här är en en desperat protesthandling från taxiförarnas sida för att få Luftfartsverket och Konkurrensverket att vakna. Om kösystemet införs den tjugosjunde kommer många förare direkt förlora sina jobb. Arlanda är deras levebröd" säger Emil Boss, Storstockholms Transportsyndikat.